قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

Guitar | گيتار

Guitar | گيتار
 

مــوسیـقـــی ، هنر بیان احساسات
 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پانزدهم اسفند 1387 توسط مجید
سلام روز از نو روزی از نو
آکورد ملاقات معین از آلبوم جدیدش

نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پانزدهم اسفند 1387 توسط مجید

 

 

سلام دوستان امروز آهنگي از داريوش قرار دادم که آکورداشو در اوردم به نام( جشن دلتنگي)

که با ريتم باسانووا بايد بزنيد قبل از اينکه بزنيد با اين ريتم اشنا بشيد بهتره

اين جزو ريتم هاي سخت گيتار هست و بايد به موقع آکورد عوض کنيد بخونيد و در هنگام زدن ضربات با خوندن قاتي نشه بايد از تکنيک استگاتو استفاده کنيد يعني با دست چپ که آکورد گرفتيد شل و سفت کنيد

شکل ريتم بدين شکل هست که(7)يعني رو به پايين(8)يعني رو به بالا ضربه اول با انگشت p

شکل ريتم 7.877877 

ريتم باسانووا4/4

 

Emشب آغازAm هجرت تو Dشب در خودشکستنمEmبود

 

Emشب بي رحمAmرفتن تو Dشب از پا نشستنمEm بود

 

D7شب بي توGشب بي منC شب دلمرده هايG تنها بود

 

D7شب رفتنG شب مردنC شب دل کندن من ازEm ما بود

 

Emباسه جشنAm دلتنگي ما Dگل کريه سبدEm سبد بود

 

Emبا طلوع عشقAm من و تو Dهم زمين هم ستارهEm بد بود

 

Cاز هجرتC7 تو شکنجهD7 ديدم Gکوچه تو اوجC لياقتم بود

 

Cچه مومنانه C7از خودD7 گذشتم Gکوجه من از من نهايتمEm بود

 

دقت کنيد در اينجا بايد با انگشت{p}روي سيمها بکشيدفقط داخل پرانتز

 

(Fdimبه دادم برسAm به دادم برس تو Dmاي ناجيAm تبار من

 

Fdimبه دادم برسAm به دادم برسDm اي قلبAm سوگوار من)

 

Gسهم منC جز شکستنF من A#توهجوم شب Emزمين نيست

 

Gبا پروC بال خاکيF من A#شوق پروازEm آخرين نيست

 

Fdimبي تو بايدAm دوباره بر گشت Emبه شب بي پناهي

 

GسنگرC وحشت من ازF من #A مرهم زخم پيرEm من کو

 

Gواسه پيداC شدن توF آينه #A جاده ي سبز گمEm شدن کو

 

Fdimبي تو بايد دوبارهAm گم شد Em توغبار تباهي

 

Cبا من نيازC7 خاکD7 زمين بود Gتا قله فتحC ستاره بستي

 

Cاگر شکستمC7 از توD7 شکستم Gاگر شکستي از خودEm شکستي

 

Fdimبه دادم برس.........

 

(D7شب بي توG شب بي منC شب دلمرده هايG تنها بود

 

D7شب رفتنG شب مردنC شب دل کندن من ازEm ما بود)2بار


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پانزدهم اسفند 1387 توسط مجید

سلام بچه ها يه اکورد از کاوه يغمايي در اوردم به نامه چهار شنبه سوري از البوم سال 83 که در ايران بوده

 

Emغروب يک رنگيهC ماه.............. Dسرک کشيد توEm کوچه ها

 

Emروزهاي دل مردوC سرد...............D رفتوبه جاش گرميEm اومد

 

Amاون همه شب سرمه کشيد................ Gيه بار به جاش سرخو سفيد

 

Amاز اون همه شبه يه رنگ..................G يخ زده حتي دل سنگ B7يه يهEm يه

 

EmآتيشوD از سويC خونه...............Emبيار تو DکوچهC بمونه

 

Emسرخي Dرو از اونC بگيرن.............. B7زردا بسوزن بميرن

 

EMآتيش بيوفته تو دل Cهر چه پليدو باطل

Amگرگر خنده سر بدهF غم دلارو پرB بده


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پانزدهم اسفند 1387 توسط مجید

سلام بچه ها امروز آهنگ فوق العاده زيبا از ابي قرار دادم حتما گوش دادين نزنيد از دستون رفته 99 درصد آکورداشو

درست در آوردم

ديگه بستگي به خوندن خودتون داره در ضمن نظر يادتون نره

 

ريتم4/4 دانزون

 

Emبي تو از تو مي نويسم Cبي تواز هميشهD دريا

 

ايB هميشه از تو زنده لحظهC هاي رفته برEm باد

 

Emوقتي که بن بست Cغربت سايه سار قفسمB بود

 

زير رگبارAm مصيبت بي کسيC تنها کسمEm بود

 

Emوقتي از آزارCپاييز برگ وB باغم گريه ميکرد

 

Cقاصد چشم توAm آمد B مژده روييدنC آورد

ريتم 4/4رومبا

Cبه تو نامه مينويسم اي عزيز رفته ازD دست

 

اي که خوشبختي پس ازB تو گمشدوبهC قصهEm پيوست

 

Emاي هميشگي ترين عشق C در حضورحضرتD تو

 

اي که ميسوزم سروAm پا Cتا ابد در حسرتEm تو

 

Emبه تو نامه مينويسم C نامه اي نوشته برD باد

 

که به اسم چوAm رسيدم C قلمم به گريهEm افتاد

 

Emاي توC يارمAm روزگارم C گفتني ها باD تو دارم

 

Cاي تو يارمD از گذشته Emيادگارم

 

Cبه تو نامه مينوسم.............

 

Emدر گزير نا گزيرم C گريه شد معنايD ليخند

 

ما گذشتيموAm شکستيم C پشت سر گلهايEm پيوند

 

Emدر عبور از مسلخ تن Cعشق ما از فناD بود

 

بايد از همAm مي گذشتيم C بر تو از ما عشق ماEm بود

 

Cبه تو نامه مينوسم.............


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه پانزدهم اسفند 1387 توسط مجید
نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم اسفند 1387 توسط مجید
یه آکورد توپ دیگه واسه گیتاریست ها

آکورد کوپ میکنی از مجید خراطها

مشاهده pdf


نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم اسفند 1387 توسط مجید
آکورد امید عزیزم اومدی معجزه کردی

مشاهده پی دی اف آکورد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم اسفند 1387 توسط مجید
یه مقاله بصورت پی دی اف تهیه کردم برای چگونگی تمرین گیتار و پیشرفت در یادگیری

دانلود مقاله آموزشی

 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم اسفند 1387 توسط مجید
سلام. يه آكورد از آلبوم آخر مهستي. آهنگ "وقتي رفتم". گام مي بمل مينور است. Ebm: مثل Am در فرت ششم. #C: مثل A در فرت چهارم. B: مثل A در فرت دوم. Bb: مثل A در باره ي اول. G#m هم مثل Em است ولي در فرت چهارم گرفته مي شود. دانلود فايل پي دي اف

دانلود آکورد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم اسفند 1387 توسط مجید
BM.......F#M....BM........F#M....BM.

من زتو میکشیدم      ازتوچی میشنیدم

BM..F#M..BM...F#M….....BM..F#M.

چرابردی ازیااادم      بیابرس به فریاادم

.BM......................................................G...

دلموشکستی بازم دوباره     امابدون چوب خداصدانداره

.F#M.....................................A..............G......

تنها آرزوم اینه, که یه روزم برسه   چشمهایه تومثه ابرابباره

.BM.......................................A...............F#.......BM.

خیلی بیرحمی اونوقته که میفهمی    هیچکی مثله من دوستت نداره

                    

بجایBm سبزرنگ ازGهم میشه استفاده کرد..

 

.BM...EM....A......BM............ٍEM...A......BM..

بردی زیادم    نرفتی ازیاد    زندگییه من    دادی توبرباد

..BM.............F#M..............BM........EM......F#M.......BM.

(گرمییه دستات   حرمه نفسهات   همش یه خواب بود   یایه سراب بود )

..BM.............F#M..............BM........EM......F#M.........BM.

(گرمییه دستات   حرمه نفسهات   همش یه خواب بود   یایه سراب بود درووغ بود)2

.BM..................F#M...........A.......................BM....

دوستت دارم گفتنات دروغ بود     قربون صدقه رفتنات دروغ بود

....................G.....................F#.........BM...

                   میگفتی که ماله منی امااادرووغ بووود


نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم اسفند 1387 توسط مجید
آکورد شناسی


1- دو صدایی که دو نت در بر دارد

2- سه صدایی که سه نت در بردارد

3- چهار صدایی که چهار نت در بر دارد

4- پنج تایی که چهار نت در بر دارد

تمامی نتها به صورت همزمان نواخته میشوند

در میان آکوردها، آکوردهای سه تایی کاربرد بیشتری دارنداین آکوردها از سه نت تشکیل شده اند که با فواصل معین نواخته میشوند.این آکوردها انواع مختلف دارند

1- ماژور (شاد) یا( بزرگ)

2- مینور (کوچک) یا(غمگین)

3- کاسته (diminshed)

4- افزوده (augment)

5- 4 sus

6- 2 sus

در هر تنالیته آکورد اصلی سه اصل وجود دارد : تونیک، دومینانت،ساب دومینانت

آکورد تونیک:روی اولین نت هر گام ساخته میشود که به همان نام خوانده میشود

ساب دومینانت:روی نت درجه چهارم گام ساخته میشود مثلاً در دوماژور روی نت فا ساخته میشود

دومینانت: روی درجه پنجم ساخته میشود اگر آکوردی خارج از سیستم نواخته شود به آن آکورد اتفاقی گویند که تاثیر موقتی دارد


مقایسه آکوردها در یک گام: میتوان تصور کرد که آکورد تونیک صاحب گام و آکورد اصلی است دومین آکورد مهم دومینانت است که حکم مدیر داردو بعد ساب دومینانت که نقش معاون مدیر را دارد.

هر آهنگی با آکورد تونیک شروع میشود و خاتمه مییابد آکورد دومینانت بر تمام گام تسلط دارد .آکورد ساب دومینانت کمک کننده آکورد اصلی است


آکوردهای چهار صدایی :

اگر1 پرده به آخرین نت آکوردمان اضافه کنیم آکورد شش به دست میآید.

اگر 1.5 به آخرین نت آکوردمان ضافه کنیم آکورد هفت به دست میاید

اگر نتی در فاصله یک پرده به اولین نت آکوردمان اضافه کنیم آکورد نهم به دست میاید


آکوردهای sus :

این آکورد ها از نتهای گام ماژور ساخته میگردد به این در ترتیب که در آکوردهای sus2به جای نت دوم آکورد نت دوم گام گذاشته میشود.ودر آکورد sus4 به جای نت دوم آکورد نت چهارم گام گذاشته میشود .


آکوردهای افزوده(add) :

این آکوردها بسیار شبیه آکوردهای sus هستند با این تفاوت که در قبال نت اضافه شده هیچ نتی از آکورد کسر نمیگردد در آکوردهای add2 نت دوم گام به آکورد اضافه میگردد و در آکوردهای add4 نت چهارم گام.


آکوردهای معکوس (slash) :

چنانچه اولین نت یک آکورد را آخر آکورد بگذاریم به این آکورد، آکورد معکوس اول گفته میشود.چنانچه در ادامه نت دوم آکورد را هم آخر آکورد بگذاریم ، آکورد معکوس دوم ساخته میگردد. مثلاً آکورد Am از سه نت A_C_E تشکیل شده که معکوس اول آن به صورت C_A_E ساخته شده و به صورت Am/C نوشته میشود. معکوس دوم آن به صورت E_A_C ساخته شده و به صورت Am/E نوشته میشود.


آکوردهای هفت(seven) :

این آکوردها از اضافه کردن نتی در فاصله سوم کوچک به آخرین نت آکورد ماژور یا مینور حاصل میگردند.


آکوردهای شش(six) :

این آکوردها از اضافه کردن نتی در فاصله یک پرده ای (دوم درست) به آخرین نت آکورد حاصل میگردند.


آکوردهای نهم (ninth) :

این آکورد از اضافه کردن نتی در فاصله یک پرده به اولین نت آکوردمان حاصل میگردند.


آکوردهای سه صدایی مینور و ماژور:

1- نت پایه : اولین نت هرآکورد که نام آکورد از آن گرفته میشود

2- فاصله سوم بزرگ : فاصله برابر با دو پرده

3- فاصله سوم کوچک : برابر با یک و نیم پرده


فرمول ساخت آکوردهای ماژور:

نت پایه (نت اول) به فاصله دو پرده یا یک فاصله سوم بزرگ از نت دوم و نت دوم یک فاصله سوم کوچک برابر با یک و نیم پرده از نت سوم به دست میآید یعنی بین نت اول و دوم دو پرده فاصله است بین نت دوم و سوم یک و نیم پرده .


فرمول ساخت آکوردهای مینور:

برای اینکه نشان بدهیم آکورد مینور است جلوی آن یک m کوچک میگذاریم .

قاعده آکوردهای مینور دقیقاً بر عکس آکوردهای ماژور است یعنی بین نت اول تا دوم یک و نیم پرده و دوم تا سوم دو پرده است به طور مثال در آکورد لا مینور به صورت زیر است :

لا...1.5 پرده...دو ...2پرده ...می

یه لینک زیر مراجعه کنید

آکورد شناسی


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هشتم اسفند 1387 توسط مجید

(بشکن) از رضا صادقی

C                            Em

زورکی نخند عزیزم میدونم اومدی بازی

D                Am           

نمی خوام این آخرین بازی زندگیم ببازی

C                              Bm         

خودت و راحت کن و فکر کن که جبران گذشتست

D              Am     

از منم می گذره اما بدلت چاله نسازی

C                            Em

اومدی بشکنی بشکن از من ساده چی مونده

D                   Am     

قبل تو هرکی بوده تموم تار و پود سوزونده

Am          C                          Bm          

تو هم از یکی دیگه سوختی می خوای تلافی باشه

D                              

بیا این تو و دل و باقی احساسی که مونده

C                               Em

دل ما اونقده پاره ست موندنش مرگ دوباره ست

D                 Am    

آسمون سینه ی ما خیلی وقته بی ستارست

Bm                                 

همینی که باقی مونده واسه دلخوشی تو بشکن

D         Am               C         

تیکه تیکه هامو بردن آخرینشم تو بکن

C                                   Em

نمیخوام بگذره عمری خسته شی واسه فریبم

 D                         Am    

یغه تو نمیگیره هیچکس آخه من اینجا غریبم

Bm                              

بزن و برو عزیزم مثله هر کس که زد و برد

D            Am                    C        

طفلی این دل که همیشه به گناه دیگرون مرد

Em                        Am  

نفرتت رو از غریبه سر یک غریب خراب کن

Em                        Am  

خنده ی کوتاهمم رو بیا گریه کن عذاب کن

C                             D        

مهم هم نیست که چه جرمی یا گناهی این سزاشه

Em           D                        Am    

باقی دلم یه مشت خاک همینم می خوام نباشه

Em                          C      

عقده های یک شکستوخالی کن سر دل من

Em                           C         

دیگه متروک مونده و سرد خاک پیر ساحل من

C                               D       

از نگاهات خوب میفهمم که تو فکرت یک فریب

            Bm               D                     Am

بازی بسه پاشو بشکن من غریب و تو غریبه

Em  

دل ما اونقده ...

 

 

راستیییییی .... با ریتم ۴/۴ بزنیدش و حححححالشو ببرید

 

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هشتم اسفند 1387 توسط مجید

اکورد پل (خواب معصومانه ) گوگوش 4/4F#m     C#          Bm       F#m             Bm        F#m

برای خواب معصومانه ی عشق کمک کن بستری از گل بسازیم

F#m     C#          Bm       F#m       Bm        F#m

برای کوچ شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم پل بسازیم

F#m      E     Bm         E                      F#m

کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازیم

F#m      E     Bm       E                         F#m

کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازیم

A                         E                      Bm 

بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفرهء شب تو با من

F#m  C#  Bm       F#m      Bm            D          A

بذار بین من و تو ، دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن

F#m      C#        Bm           F#m     Bm          F#m

تورو میشناسم ای شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی

F#m    C#       Bm           F#m        Bm     F#m

از اندوه و تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی

F#m      E     Bm            E                      F#m

تورو میشناسم ای سر در گریبون غریبگی نکن با هق هق من

F#m      E     Bm              E                F#m

تن شکستتو بسپار به دست نوازشهای دست عاشق من

F#m                      C#                   F#m

به دنبال کدوم حرف و کلامی سکوتت گفتنه تمام حرفاست

F#m                        C#                           D

تورو از طپش قلبت شناختم تو قلبت قلب عاشقهای دنیاست

F#m                      C#                   F#m

تو با تن پوشی از گلبرگ و بوسه منو به جشن نور و آینه بردی

F#m                        C#                           D

چرا از سایه های شب بترسم تو خورشید و به دست من سپردی

F#m     C#      Bm      F#m         Bm     F#m

کمک کن جاده های مه گرفته من مسافرو از تو نگیرن

F#m     C#      Bm       F#m        Bm     F#m

کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن

F#m      E     Bm         E                      F#m

کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیریم

F#m      E     Bm         E                      F#m

کمک کن تا برای هم بمونیم کمک کن تا برای هم بمیریم


اصلاح شده توسط حمید


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هشتم اسفند 1387 توسط مجید

همانطور که می دانید وظیفه پیکاپ (Pickup) گیتار تبدیل ارتعاشات سیمهای ساز به سیگنالهای الکتریکی متناسب با شدت و فرکانس این ارتعاشات است. ایده اصلی و نحوه کار یک پیکاپ مغناطیسی معمولی گیتار به یک هسته مغناطیسی و سیم پیچی که دور آن پیچیده شده است باز می گردد.

نحوه کار به این صورت است که حرکت و ارتعاش سیم های ساز باعث تغییر رلوکتانس میدان شده، تغییراتی را در فلوی میدان می دهند. این تغییرات میدانی، که بطور مستقیم با کیفیت ارتعاش سیم مرتبط است موجب القای جریان الکتریکی متناسب با ارتعاش در سیم پیچ پیکاپ می شود...

 کیفیت ساخت
ساختار هر پیکاپ، محل و نحوه قرار گرفتن آن از جمله پارامترهای مهمی هستند که بر روی کیفیت و چگونگی صوت خروجی ساز اثر می گذارند.

بعنوان مثال هر چقدر هسته مغناطیسی قوی تر باشد و یا سیم های ساز به پیکاپ نزدیک تر باشند، خروجی تولید شده شدت بیشتری دارد و یا هرچه تعداد سیم های سیم پیچ کمتر باشد پاسخ فرکانسی پیکاپ به فرکانس های بالا بهتر است و هر چه بیشتر باشد برعکس پاسخ فرکانسی در قسمت های بالا ضعیف می شود.

 

پیکاپ هایی که تعداد دور سیم پیچ آنها کمتر باشد، دارای امپدانس خروجی کمتری هستند و عمومآ وفاداری بیشتری هنگام تبدیل ارتعاش به الکتریسیته دارند.

 

باتوجه به ساختارهای متفاوتی که پیکاپ ها می توانند داشته باشند، خروجی پیکاپ مختلف متفاوت است؛ خروجی آنها از چیزی حدود صد میلی ولت شروع می شود و می تواند به یک ولت! هم برسد.

 

پیکاپ های ارزان قیمت دارای طراحی بد و مواد اولیه نا مرغوب هستند بگونه ای که ممکن است به علت اشکال در پیچیده شدن سیم پیچ، دارای خاصیت خازنی نیز بشوند. بنابراین هنگامی که آنها به کابل ارتباطی با آمپلی فایر متصل می شوند یک مدار تشدید تولید میکنند و در فرکانسهای خاص پدیده رزونانس را بوجود بیاورند.

 

 ارتعاش سیم، باعث تغییر میدان مغناطیسی شده و در سیم پیچ جریانی متناسب با کیفیت ارتعاش القا میکند. اگر گیتار الکتریک داشته باشید ممکن است با این پدیده برخورد کرده باشید که خروجی صدای یکی از سیم ها یا نتها حجم صوتی بیشتری از سایر سیم ها یا نتها تولید می کنند.

 


هرچه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر باشد، فرکانس رزونانس پایین تر می آید و از طرف دیگر خاصیت خازنی و سلفی سیم پیچ بیشتر شده و رفتار غیر خطی پیک آپ تشدید می گردد. به همین علت است که در مواردی که نیاز به رفتار خطی و پاسخ فرکانسی بهتر باشیم، لازم است تا از پیکاپ های پیزوالکتریک یا حتی نوری استفاده کنیم.

 

ناگفته نماند، ممکن است برخی از نوازندگان از خروجی رفتار غیر خطی این پیکاپ ها لذت برده و آنرا مناسب سبک موسیقی خود می دانند.

 

انواع متداول پیکاپ مغناطیسی
پیکاپ های مغناطیسی بصورت معمول در دونوع ساخته می شود، آنهایی که دارای یک سیم پیچ هستند که معمولآ روی گیتارهای فندر Stratocaster استفاده می شود. جیمی هندریکس، اریک کلپتون و دیوید گیلمور از جمله علاقمندان به صدای این نوع از گیتارها هستند.

نوع دیگر دارای دو سیم پیچ و یک هسته است که بیشتر بنام هومباکر (Humbucker) معروف است که توسط یکی از کارکنان کارخانه گیبسون در سال 1950 اختراع شد، از این پیکاپ ها بیشتر در گیتارهای لس پاول (Les Paul) گیبسون استفاده می شود.

 

پیکاپ های Single-Coil به تغییرات فلوی مغناطیسی بسیار حساس هستند، بنابراین پاسخ خوبی به کوچکترین ارتعاشهای سیم می دهند. اما از طرف دیگر این حساسیت باعث می شود که آنها جاذب تغییرات میدانهای مغناطیسی موجود در محیط هم باشند، بعنوان مثال تغییر میدانی که در دستگاه های برقی با فرکانس 50-60 هرتز در محیط وجود دارد.

 

هر چند توسط فیلتر اغلب می توان جلوی تقویت این میادین ناخواسته را گرفت اما در کل وجود نویز در محیط می تواند باعث دردسر در گرفتن خروجی تمیز از این پیکاپ ها باشد؛ برای همین اگر بصورت خانگی با این نوع از سازها کار کنیم عمومآ یک صدای هوم (Hum) به همراه موسیقی از آنها خواهیم شنید.

 

اما پیکاپ های هومباکر توانسته اند بر این مشکل غلبه کنند. دو سیم پیچ موجود در این پیکاپ ها که از لحاظ الکتریکی سری هستند، در جهت خلاف هم پیچیده می شوند بنابراین نویزی را که از محیط می گیرند دارای ولتاژ معکوس نسبت به هم شده و در مجموع یکدیگر را خنثی می کنند. از طرف دیگر این دو سیم پیچ باعث تقویت جریان حاصل از القای هسته مغناطیسی شده و صدای ساز را قوی تر دریافت می کند.

 

البته این سبک طراحی پیکاپ هزینه ای هم در بر دارد و آن اینکه بسیاری از هارمونیک های بالای صدای اصلی نیز از این طریق حذف می شوند. چرا که همانطور که قبلآ هم اشاره کردیم بالا بودن تعداد دور سیم پیچ اندکتانس سیم پیچ را بالا می برد و پاسخ فرکانسی در فرکانس های بالا تضعیف می کند، برای همین است که صدای این گیتارها کمی گرمتر، چاقتر و تیره تر از پیکاپ های Single-Coil بنظر می رسد


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هشتم اسفند 1387 توسط مجید
امروز ۳ تا نت و تبلچر از گروه آرین گذاشتم که خیلی کمیابن!!!!!!!!!!!

ملودی ها : ای ایران - طلسم - گل همیشه بهار

دانلود در فایل زیپ


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هشتم اسفند 1387 توسط مجید
   فقط با ریتم 6/8 بندری بزنین .       آموزش ۸/۶ بندری.

 

 Dm        C            Bb              Dm            C                  Dm

واي واي واي  پارمیدای من کوش ؟     وای وای وای ميرم از هوش !   

C             Dm               C              Dm    C      Dm                 C               Dm

تو منو دوس داري آره    لبات گيرايي داره    فدات بشم دوباره    اين قلب من تازه کاره

C                     Dm           C                            Dm

حالا خارجکي بوس کن منو          خودتو ملوس کن نرو

C                Dm           C          Dm

بيا کنارم بشينو   این دلو بلوتوس کن نرو

Dm                  C                                                       Dm

واسه قلب تو منم کانديدا               بدون عاشق تو شدم پارميدا

Dm                        C                                                 Bb

دلم به هيچ سمتي پيش نرفت      آخه چقدر خوشگلي بي شرف

  Dm                     C                                                   Dm

  غير تو نيس بام کسي               تو خوشگلي با چشاي فانتزي

  Dm                   C                                                Bb

  تو سرما هم بي کاپشني           تو مانکن بي ساکشني

Dm                                 C                                          Dm

من عاشقتم مي فهمم با تو اينو    به من بوس بده با طعم کاپوچينو

Dm                        C                             Bb                   Dm

حالا پي اي نايت پاني جون           من دوست دارم نميشه حاليشون

C                Dm         C                        Dm

واسه با من بودن تو طالبي    عجب دختر جالبي

C                      Dm                C                  Dm

 فدات بشم که تازگي           عاشقم شدي به سادگي

 

واي واي واي پارميداي من کوش .........


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هشتم اسفند 1387 توسط مجید

 

                                  Dm                                                                   Gm  

This Was Just Meant To Be                                 You Are Coming Back To Me

                             C                                                                      Am
Cause, This Is Pure Love                                      Cause, This Is Pure Love

Am                               C                                             Gm                    Dm
میخوام که وقتی خوابی ، کنار تو بــشینم،                 اگه یه وقت خـوابم برد باز خواب تورو ببینم.


Dm         Am                    C                                             Gm                    Dm
عطر نفسهای تـــو به تنم بپیچه                                کاش بدونی که زنــدگی بـی تو هیچه


                                  Dm                                                                   Gm  

This Was Just Meant To Be                                 You Are Coming Back To Me


                             C                                                                      Am
Cause, This Is Pure Love                                      Cause, This Is Pure Love

                            Dm                                                                         Gm  

I Know You Are More Afraid                                       Then I’ll Say I Will Wait

                             C                                                                      Am
Cause, This Is Pure Love                                     Cause, This Is Pure Love

Am                               C                                             Gm                    Dm

میخوام تن قـــشنگتو تو بـغلم بـــــگیرم                    بگم اگه نباشی کارم تمومه و بدون تو میمیرم

Am                               C                                             Gm                    Dm

میخوام لباتو رو لبام بذاری تا همیشه!                       بگم که زندگی دیگه بدون تو نمیـــشه.... This Was Just Meant To Be        

                            Dm                                                                              Gm  

Ba Ra La La La La Ba La La La                                         The Moon Smells It All

                             C                                                                                Am
Ba Ra La La La La Ba La La La                                       Cause This Is Pure Love

 Dm             Am                   C                                                     A#            Dm
تو نیستی و تا ابد بی تو دلم میگیره                         اما زمونه میگه که دیگه خــیلی دیره

 ... This Was Just Meant To Be


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
نت و تبلچر بارون رو براتون میزارم که معین خونده
روی رقص شاپرک زیر بارون چشات
دل من میلرزه وقت بویه رو لبات
دانلود فایل گیتار پرو save link as
نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
اين كه نميتوان موسيقي فلامنكو را با يك گيتار كلاسيك و يا موسيقي كلاسيك را با گيتار فلامنكو نواخت ، تصوري متداول ولي نادرست است . چرا كه هر دو مئل گيتار داراي سيمهاي برابر و جنس يكسان (نايلوني و فلزي) بوده و هر دو به شيوه كاملا مشابه كوك(Tuning) مي شوند


بنابراين ، مسئله عدم امكان نواختن يك سبك موسيقي با گيتار سبك ديگري نيست . بلكه بهتراست هر موسيقي را با ساز مناسب و مانوس با خودش نواخته شود ( مخصوصا موسيقي فلامنكو كه با آن همه تكنيك ها و احساسات زيبا و خاص خودش ، فقط با اجرا شدن بر روي گيتار فلامنكو آن  صدا ، طنين و  لحن مخصوص  و اندوهگين خود را ايجاد مي كند )

به بيان ديگر بايد به دنبال سازي باشيد كه مناسب با سبك موسيقي مورد نظر بوده و مخصوص به آن كار ساخته شده باشد

آشكارترين تفاوت مابين اين دو گيتار در رنگ پشت (Back) و پهلوهاي (sides) آنها است

يك گيتار كلاسيك به دليل جنس چوبش كه معمولا زروود (Rosewood) و يا ماهوگاني ( چوب درخت ماهون آمريكائي-mahogany) است ، داراي رنگ قهوه اي تيره اي در پشت و كناره ها مي باشد و نوع مرغوب اين گيتار ، از چوب رزوود برزيلي (Brazilian rosewood) ساخته مي شود


اما در گيتار فلامنكو اين قسمتها كم رنگ تر بوده و رنگ آنها در محدوده زرد كم رنگ ( زرد كهربائي) تا نارنجي متمايل به قهوه اي ( كه اخيرا مورد استفاده واقع مي شود ) قرار مي گيرد . نوع چوبي كه در ساخت گيتار فلامنكو به كار مي رود، چوب درخت سرو اسپانيائي (Spanish cyprees) است كه داراي كيفيت و دوام فوق العاده بالا و ثابت بوده و رنگ آن به سفيدي مي گرايد

جنس چوب صفحه روئين (قسمتي كه دهانه صدا بر روي آن قرار دارد) معمولا در هر دو نوع گيتار ،‌ يكسان و از جنس صنوبر (كه سالها خوابيده و كاملا خشك شده) از كشور آلمان يا كانادا است

اما معيار اصلي كه باعث تمايز اين دو نوع گيتار مي شود ، خصوصيت طنين يا رنگ صدا آنها است . يك گيتار فلامنكو داراي صداي زير و در عين حال زبر ، خشن ، فلزي (metallic) و رخنه كننده است .

از طرف ديگر گيتار كلاسيك داراي صداي نرم ، لطيف ، دلپذير و نسبتا بم مي باشد

اين تفاوتها ناشي از آن است كه گيتار كلاسيك از جنس چوب متراكم تر و چگال تري ساخته مي شود و همچنين ساختار داخلي (bracing) آن تفاوتهاي با ساختار داخلي فلامنكو داشته و جعبه صداي آن نيز داراي ارتفاع بيشتري نسبت به گيتار فلامنكو مي باشد

با توجه به همين دلايل و خصوصيات ، گيتار كلاسيك سنگين تر از گيتار فلامنكو مي باشد نكته قابل توجه ديگر اين كه اكشن (action: فاصله بين سيم ها و صفحه انگشت گذاري) يك گيتار كلاسيك معمولا از اكشن گيتار فلامنكو بالاتر است

در گذشته تمامي گيتار ها چه كلاسيك و چه فلامنكو ، براي كوك كردن داراي گوشي هاي چوبي(peg: مانند گوشي هايي كه در ساز ويلن استفاده مي شوند ) بودند . اما امروزه با اختراع گوشي هاي مكانيكي استفاده شده و در ساخت گيتار فلامنكو نيز استفاده از آنها متداول و رايج شده است

از طرفي ديگر ، نوازندگان فلامنكو كه به جنبه سنتي اين موسيقي ارج نهاده و به آن تعصب دارند ، هنوز بر روي گيتار هاي فلامنكو با گوشي هاي چوبي اصرار ورزيده و با هرگونه بدعت و نوآوري و يا به عبارت ديگر تهاجم به قلمرو دست نخورده موسيقي فلامنكو سنتي شديدا مقابله مي كنند


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
 


A                 F#
اومدي معجزه كردي


E                       F  
نمي دوني كه چه كردي


D                A
اومدي دنيامو ساختي


D                A
ِاومدي فردامو ساختي


A               F#m
اگه دنيامو بخواي من به تو نه نميگم


A                         F#m
خواب شب هامو بخوای من به تو نه نمی گم


  D                       Bm 
آسمونمو بخواي من به تو نه نميگم


  F#     D                  Bm
اگه جونمو بخواي من به تو نه نميگم


                      F#         Bm
من به تو نه نميگم . نه به تو نه نميگم


  Bm
اومدي صد تا بهار دادي به من

G                   Bm

همه گلهاشو ميارم واسه تو


  Bm


اومدي بردي منو به خواب عشق


G                      Bm

همه روياشو ميارم واسه تو


       A                         G

اومدي تا دل من تورو بخواد


G                   Bm

من تمناشو ميارم واسه تو


                    G

اومدي ماهو اوردي واسه من


                    Bm


همه شبهاشو ميارم واسه تو


D


از همون دور كه خيال تو مياد


F#                    D    A


شب من يك شب مهتابي ميشه


       F#                Bm      D                         A


رو زلال بركه هاي آرزو خواب روياي تو آفتابي ميشه


        D           A


از وجوده خودته روياي من


                  E


ميدونم ماله تو فرداي من


        Bm             F#


ميدوني حقه تو دنياي من


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
 آکورد بزار رو سینام سرتو درخواستی از آقا پوریا

دانلود pdf


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
{Am}هروز که از ما می گذره {Dm}عشقم به تو بیشتر میشه

{F}باور کن{F7} که دیوونتم{Bb} دیوونه عین{A} همیشه

{Am}فقط تو پاره تنی{Dm} به حرمت اشکم قسم

{F}بی تو میون{F7} عالمی {Bb}غریب مو{A} یه بی کسم

{Am}سکوت خستم وببین{F} ببین بی تو چه{F7} کم شدم

{Dm}همسایه سکوتم{G} و تنها رفیق غم شدم

{G}صحبت راه{F} دور که نیست{E} بحث دو پای خستمم

{Am}شاکی غصه نیستم{Em] نقل دل {F}شکستمم

{F}لپ کلام{G} ای با وفا{Eb} بی چک{Cm} وچونه چاکرم

{Bm}واسه فدای تو شدن{Am} من که همیشه{E} حاضرم

{Am]دوست داشتنت مقدس{Em} واسه همین{E} دوست دارم

{F}شیرین ترین{F7} عبادتی{G} امید روز آخرم

{G}امید روز آخرم {F} امید روز آخرم

"


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
تکنوازی گل سنگم خیلی زیباست
حتما دانلودش کنین و بزنیدش نت نویسی شده توسط گیتار پرو تقدیم به دونوزانی های گلم

دانلود تکنوازی save link as


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
دونوازی چه خوبه آدم همیشه یارش کنارش باشه
نت نویسی شده توسط گیتار پرو

دانلود save link as

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
به در خواست ۲ تا دختر گیتاریست  آکورد ترانه پناه زیر بارون - شیلا

دانلود آکورد


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
آکورد زیبای یادمه وقتی که رفتی از فرزاد فرزین امیدوارم که خوشتون بیاد

گام فا# مینور
ریتم 4/2 راک

دانلود pdf


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
به در خواست دوستان بازدید کننده آکورد رفتن از فرزاد فرزین رو گذاشتم با کیفیت بالا

مشاهده نسخه pdf


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پنجم اسفند 1387 توسط مجید
دونوازی عشق من عاشقم باش داریوش بسیار زیبا دانلود کنید و لذت ببرید!!!

دانلود save link as


نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اسفند 1387 توسط مجید
آكورد آهنگ زيبا و احساسي

دانلود و مشاهده پي دي اف

حتما نگاه كنيد!!!


نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اسفند 1387 توسط مجید
سلام دوستان گلم آکورد سکوت غم از صادقی رو براتون گذاشتم اینم دونوازیش

برای دانلود save link as را بزنيد

دانلود gp5

براي مراجعه بانك نت و تبلچر هاي ايراني و خارجي به لينك مقابل برويد         ملودي نت تبلچر


نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اسفند 1387 توسط مجید
باز هم یه آکورد زیبا

آکورد گیتار خداحافظ حامی

مشاهده نسخه pdf


نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اسفند 1387 توسط مجید
یه آکورد از کارای زیبای حامی

 اکورد فقط نگاه میکنم از حامی

مشاهده آکورد


نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهارم اسفند 1387 توسط مجید
دانلود زنگ موبایل عشق من از شاهین فیروزی

دانلود زنگ موبایل زیبا


نوشته شده در تاريخ شنبه سوم اسفند 1387 توسط مجید
            


BM                         F#M                         BM                         F#M


همه دنيا واسه من خنجر کشيدن                         دل من تو اين روزا خيلي گرفته


 EM                 A                  F#M         EM              A                     F#M


يادته اون روزا که دل تورو شکسته بودن           حالا اين دل شکسته مثل اون روزا گرفته


BM                    EM       A           BM                  BM            EM           A               BM


باورم کن باورم کن  باورم کن که بدون تو ميميرم            بي تو تنهام خوب ميدوني که تو غصه هام اسيرم


BM                         F#M                             BM                         F#M


از يادم هرگز نرفتي اما از ياد تو رفتم                    بي تو تنها تو خيابون زير بارونا ميرفتم


EM                 A                  F#M              EM              A                     F#M


دلمو شکستي اما نذاشتم تو غم بميري                   تو کوير خشک قلبم هنوزم عزيزتريني


BM                                F#M                   EM                G     A                    F#M


وقتي فهميدي عزيزي منو تنها جا گذاشتي            تو هموني که ميگفتي جز من هيچ کس و نداشتي


نوشته شده در تاريخ شنبه سوم اسفند 1387 توسط مجید
        


BM                         F#M                         BM                         F#M


همه دنيا واسه من خنجر کشيدن                         دل من تو اين روزا خيلي گرفته


 EM                 A                  F#M         EM              A                     F#M


يادته اون روزا که دل تورو شکسته بودن           حالا اين دل شکسته مثل اون روزا گرفته


BM                    EM       A           BM                  BM            EM           A               BM


باورم کن باورم کن  باورم کن که بدون تو ميميرم            بي تو تنهام خوب ميدوني که تو غصه هام اسيرم


BM                         F#M                             BM                         F#M


از يادم هرگز نرفتي اما از ياد تو رفتم                    بي تو تنها تو خيابون زير بارونا ميرفتم


EM                 A                  F#M              EM              A                     F#M


دلمو شکستي اما نذاشتم تو غم بميري                   تو کوير خشک قلبم هنوزم عزيزتريني


BM                                F#M                   EM                G     A                    F#M


وقتي فهميدي عزيزي منو تنها جا گذاشتي            تو هموني که ميگفتي جز من هيچ کس و نداشتي


   


نوشته شده در تاريخ شنبه سوم اسفند 1387 توسط مجید
...................................................
بي تو اين روزاي روشن واسه من تاريک و تاره


BM                  C      AM         BM
وقتي بي تو تک و تنهام زندگيم معنا نداره


BM................................................


از همون روزي که رفتي دل به هيچکسي ندادم


BM                C   AM                    BM


فکر ميکردم ميرسي يه روز تو بي کسيم به دادم


EM                                    BM


گفتن لحظه ي آخر واسه من هنوز سواله


EM                                    BM


ديدن دوباره ي تو فقط تو خوابو خياله


D                                      EM  G
لحظه هاي آخر تو توي قلب من ميمونه


EM                    C   AM            BM
هيچکي مثل من بلد نيست قدر چشماتو بدونه


EM                                    BM


رفتيو چشماي خيسم يادگاري از تو مونده


EM                                    BM


بي وفاييات هنوزم تو رو از دلم نرونده


AM                 C                    BM
چشم براه تو ميمونم تا که برگردي دوباره


AM     C        D       AM          BM
ميترسم وقتي که نيستي دل من طاقت نياره


EM                                    BM


گفتن لحظه ي آخر واسه من هنوز سواله


EM                                    BM


ديدن دوباره ي تو فقط تو خوابو خياله


D                                      EM  G
رفتي اما خاطراتت توي قلب من ميمونه


 


EM                    C   AM            BM


هيچ کي مثل تو بلد نيست دلمو بسوزونه


EM                                    BM


تا وقتي که زنده هستم چشم براه تو ميمونم


EM                                    BM


تو ديگه رفتي که رفتي نمياي پيشم ميدونم


D                                      EM  G
اما هر کجا که هستي منو تو دلت نگه دار


EM                    C   AM            BM


با چشماي خيسو گريون من ميگم خدانگهدار


نوشته شده در تاريخ شنبه سوم اسفند 1387 توسط مجید
DM.................................GM.......
هرجا بري هرچي بشه  بدون که دل نمي کنم


GM..................................DM..
هرکي سر راهت اومد  بدون که عاشقت منم


DM.......................................GM......
هر چي بگي همون ميشم هرچي بخواي بهت ميدم


GM...................................DM..
هرجا بگي باهات ميام  جواب قلبتو مي دم


DM......GM.G#
اما بدون  بدون تو


DM........GM.G#
روز و شبم نميگذره


GM....G#.......
اگه که پيشم نباشي


CM........DM...
ديگه خوابم نمييبره


DM......GM.G#
اما هنوز تو خاطرم


DM........GM.G#
ياد تو مي مونه بدون


GM.......G#.......
اين دفعه هم طاقت بيار


CM........DM….....
يه روز ديگه پيشم بمون


DM.................................GM.......
حالا که ميري از پيشم  فقط بدون دوست دارم


GM..................................DM....
بيا که دلتنگت ميشم  سر روي شونت بزارم


DM....................................GM.......
هرجا باشي بدون که من  چشمم هنوز به راهته


GM..................................DM....
چه جوريه که واسه تو  جدايي خيلي راحته


DM......GM.G#
اگه بري نمي تونم


DM.............GM.G#
يه لحظه هم  راحت باشم


GM......G#.......
داري ميري فقط بگو


CM........DM…........
تا که چشم به راهت باشم


DM............GM.G#
حالا که ميري  از پيشم


DM.......GM.G#
فقط اينو يادت باشه


GM.........G#.........
گر چه هنوز دوست دارم


CM........DM….
خدا نگهدارت باشه


نوشته شده در تاريخ شنبه سوم اسفند 1387 توسط مجید
.....................GM................
هرشب وقتي تنها ميشم حس ميکنم پيش مني


DM.....................GM................
دوباره گريه م ميگيره انگار تو اغوش مني


DM.....................GM................
روم نميشه نگات کنم وقتي که اشک تو چشمامه


DM.....................GM................
با اينکه نيستي پيش من انگار دستات تو دستامه


GM.............CM...........G...DM
بارون ميباره و تو رو دوباره پيشم ميبينم


GM...................CM.............G..DM
اشک تو چشام حلقه ميشه دوباره تنها ميشينم


GM................CM...........G...DM
قول بده وقتي تنها ميشم بازم بياي کنار من


GM..............CM...........G...DM
شباي جمعه که مياد بياي سر مزار من


DM.....................GM................
دوباره باز ياد تو شد زمزمه نبودنم


DM.....................GM................
ببين که عاقبت چي شد قصه با تو بودنم


DM..................GM................
خاک سر مزار من نشوني از نبودنت


DM...................GM................
دستاي نامردم شهر چرا ازم ربودنت


GM.............CM...........G...DM
بارون ميباره و تو رو دوباره پيشم ميبينم


GM...................CM.............G..DM
اشک تو چشام حلقه ميشه دوباره تنها ميشينم


GM................CM...........G...DM
قول بده وقتي تنها ميشم بازم بياي کنار من


GM..............CM...........G...DM
شباي جمعه که مياد بياي سر مزار من


DM..................GM.................
به زير خاکم و هنوز نرفتي از خيال من

 


DM.........................GM.................
غصه نخور ، سياه نپوش ، گريه نکن براي من


DM..............GM.................
ديگه فقط ارزومه بارون بباره رو تنم


DM....................GM.................
دوباره لحظه ها سپرد منو به باد رفتنم


GM.............CM...........G...DM
بارون ميباره و تو رو دوباره پيشم ميبينم


GM...................CM.............G..DM
اشک تو چشام حلقه ميشه دوباره تنها ميشينم


GM.............CM...........G...DM
ديگه فقط ارزومه بارون بباره رو تنم


GM.............CM...........G...DM
رو سنگ قبرم بنويس تنها ترين تنها منم


نوشته شده در تاريخ شنبه سوم اسفند 1387 توسط مجید
ريتم:4/2راک                                                           دانلود آهنگ
AM...................DM............F.......
باز من و غرورم و خاطرهامون و بي کسي
G(باره دار)...DM..............F........E..
باز شده ....آرزوم که ديگه به هم مي رسيم
AM.........................DM........F..
اسم من داره نم نم از توي خاطر تو ميره
G(باره دار).....DM.............F...................G
من ميخواستم با تو باشم عزيزم حيف ديگه خيلي ديره
AM...........C.............
بي تو روزام رنگ شب شد
G....................EM..
بي تو قلبم جون به لب شد
AM.........C............
مي خوام اينجوري نميرم
G...................EM.....F......G.......F................G...........C
بيا با تو جون مي گيرم....ها.... هاهاها...هاهاهااا....هاهاها...ها ها ها
AM...........................G
باز دوباره عکس تو تو دستمه
AM...................G
دلخوشي اين دل خستمه
AM.............C........EM
کاش بدوني من چه دلتنگتم
F...................DM....F.........EM
اي کاش فکر من باشي نازنينم يک دم
AM...........C.............
بي تو روزام رنگ شب شد
G....................EM..
بي تو قلبم جون به لب شد
AM.........C............
مي خوام اينجوري نميرم
G...................EM.....F......G.......F................G...........C
بيا با تو جون مي گيرم....ها.... هاهاها...هاهاهااا....هاهاها...ها ها ها
نوشته شده در تاريخ شنبه سوم اسفند 1387 توسط مجید
دانلود آهنگ


DM........................AM
غم و غصه تو اتاقم شده يارم
DM.................................AM
شب و روز هق هق و گريه شده کارم
GM..............................DM
دو سه روزه وقتي که، دلم ميگيره
GM.....................................DM
کسي نيست تا سر رو شونه هاش بزارم
DM.............A#.......C...............F
حالا با دل شکسته ام..... لب پنجره نشستم
A#.................GM..C...................DM
بيا که هنوز چشمامو.... روي عشق تو نبستم
DM...................................AM
دو سه روزه که توي اين خونه اسيرم
DM.............................AM
قاب عکسهاي تو رو بغل ميگيرم
C..............................A#
قاب عکس تو که قلبمو شکستي
C.................................A#/C/DM
تو که خيلي دلت ميخواست بميرم
DM.............A#.......C...............F
حالا با دل شکسته ام..... لب پنجره نشستم
A#.................GM..C...................DM
بيا که هنوز چشمامو.... روي عشق تو نبستم


نوشته شده در تاريخ شنبه سوم اسفند 1387 توسط مجید
تکنیکهای گیتار فلامنکو 1

  Apoyando:

 کلمه اسپانیایی به معنی تکیه است . تکنیک دست راست که برای اجرای ضربه ، انگشت به سیم بعدی تکیه می کند و صدای قوی تری نسبت به حالت تیراندو به وجود می آورد .

  Tirando:

 ضربه مخالف با آپویاندو می باشد . به این ترتیب که انگشت به جای تکیه دادن روی سیم بعدی ، ضربه خود را میان سیم و کف دست (در هوا) تمام می کند .

  Picado:

 تکنیکی است جهت نواختن عبارت تک نتی گام مانند (ملودی) که با توالی انگشتانa , m , i نواخته می شود .

  Rasgueado:

  راسگوآدو به دو بخش تقسیم می شود : راسگوآدوی معمولی (چهارتایی) و راسگو آدوی پنج تایی

 راسگوآدوی معمولی : که در آن انگشتان دست راست جمع شده و سپس به ترتیب (  e , a , m , i ) روی سیم ها فرود می آیند.

 راسگو آدوی پنج تایی : که مانند راسگوآدوی معمولی است ، با این تفاوت که یک ضرب برگشتی با انگشت i به آخر آن اضافه می کند .

 شما میتوانید اجرای این تکنیک را به صورت تصویری و با حجم 643 کیلوبایت توسط خوان مارتین از اینجا دانلود کنید

  Golpe:

  یکی دیگر از تکنیک های مهم و حیاتی فلامنکو ، گلپ نام دارد که عبارت است از ضربتی نسبتا آهسته که بر روی گلپیدور توسط نوک انگشت a (ناخن و گوشت هر دو) یا  با دو انگشت a و m زده می شود .

  Ligado:

  عملی است که به وسیله آن یک نت توسط دست چپ ایجاد می شود و بر دو نوع است                                                1.چکشی : که برای اجرای آن انگشت دست چپ روی نت مورد نظر کوبیده می شود .                                                2.کششی  : که برای اجرای آن انگشت دست چپ سیم را به طرف پائین کشیده و نت مورد نظر را به صدا در می آورد .

  Ayudado:

 آیودادو یک تکنیک زیبا و موثر در موسیقی فلامنکو می باشد که در آن یک نت بم (روی سیم های باس) توسط p که با یک نت زیر (روی سیم های زیر) توسط i دنبال میشود ، اجرا می شود .

  Alzapua:

 تکنیکی است که در آن فقط از انگشت p استفاده می شود و اکثرا دارای سه مرحله می باشد . 1. یک ضربه رو به پائین   2. یک ضربه رو به بالا 3. یک نت ملودی که به صورت آپویاندو نواخته می شود . که البته هر سه مرحله از انگشت p استفاده می شود .

  Tremolo:

 تکنیکی بسیار زیبا و آرامش بخش که بیشتر در تکنوازی مورد استفاده قرار می گیرد و شنونده با شنیدن ترمولو فریب می خورد و در خیال خود دو گیتار را تصور می کند . این تکنیک در فلامنکو بر خلاف ترمولو کلاسیک (که چهار تایی است و به صورت p,a,m,i ) در دسته های پنج تایی ( به صورت p , i , a , m , i  یک نت باس و چهار نت زیر) اجرا می شود .

 

تکنیکهای گیتار فلامنکو 2

  Apagado:

 تکنیکی در فلامنکو است که هر گاه نوازنده گیتار بخواهد صدای آکوردی را به طور ناگهانی خفه کند از این تکنیک استفاده میکند. برای اجرای آپاگادو هم از دست راست و هم از دست چپ می توان استفاده کرد . اجرای آپاگادو با دست راست به این صورت است که مچ دست با مهارت خاص به طرف داخل ، یعنی به سمت صفحه جلوی گیتار حرکت می کند و باعث قطع صدا می شود .

  Arastre:

 برای اجرای این تکنیک (که خصوصا در توکه هایی چون گرانایناس و تارانتاس مورد استفاده قرار می گیرد) دست راست را به گونه ای بالا می کشند که انگشت a به طرف بالا کشیده می شود و به ترتیب سیمهای اول تا ششم را به طور منظم و به صورت آپویاندو به صدا در می آید . به این ترتیب آکورد به صورت یک آرپژ سریع به گوش می رسد که نتهای آن از زیر به بم به صدا در در آمده اند .

  Glissando:

 روش اجرای گام به صورتی که هر نت به نت قبلی یا بعدی آن چسبیده باشد . گلیساندو در لغت به معنی سرانیدن یا لغزانیدن است و اجرای آن روی ساز ، با سرانیدن انگشت در طول سیم از بالا به پائین یا به عکس انجام می شود .

  Vibrato:

  برای اجرای این تکنیک در فلامنکو یکی از انگشتان دست چپ در همان حالی که سیم را گرفته است (پس از آنکه سیم توسط دست راست به صدا در آمده) آن را در عرض فینگر بورد و در خطی موازی با فرتها به طرف کف دست می کشد . تکرار متوالی سریع کشیدن و شل کردن سیم باعث زیر و بم شدن صدای نت می شود . ویبراتو دو نوع است : 1. لغزشی 2. کششی

  Pulgar:

  یکی از تکنیکهای انگشت p می باشد که توسط آن تمام نتهای ملودی ، حتی نتهای سیمهای زیر توسط انگشت p نواخته می شود.

  Arpegio:

  روش نواختن یک آکورد به طوری که نتهای آن یک به یک (نه در آن واحد) توسط انگشتهای p i m a نواخته می شود . در این حالت p نت بم را به صورت آپویاندو و i m a سه سیم زیر را به صورت تیراندو به صدا در می آورد .

  Abanico:

 باد بزن ; اصطلاحی در فلامنکو است برای راسگوادویی که در نواختن ، حالتی شبیه به باد بزن به خود می گیرد .

 

 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه سوم اسفند 1387 توسط مجید
 

Dm                                            Gm             Dm                                        Gm

نگو قراره که ديگه يک لحظه پيشم نباشي     نميذارم يواش يواش هم رنگ سايه ها بشي

Dm                                   A        Dm
دسته گلاتو نمي خوام        خاطره هاتو نمي خوام

Dm                              A                  Dm
خودت که بهتر مي دوني     که من فقط تو رو مي خوام

Dm                             A                    Dm
گل هاي باغچه رو برات       تک تک رو از شاخه چيدم

Dm       Bb           A               Dm           Bb                  A                   Dm
ببين چقدر جون مي کنم    بهت بگم دوست دارم            بهت بگم دوست دارم

 Bb                                                Am
سوت و کوره خونه وقتي     سايه ي تو رو سرم نيست

          Am          C                                    Gm    
نده آزارم که ديگه               طاقتي تو اين تنم نيست

Bb                                           Am
بي تو زندگيم چي مي شه   شور عاشقيم چي مي شه

              Am            Bb            C        Am            Bb                              C        
تو که داري ميري اما     سرنوشت من چي مي شه    سرنوشت من چي مي شه

www.mpmsoft.blogfa.com


نوشته شده در تاريخ جمعه دوم اسفند 1387 توسط مجید

به در خواست دوست عزیزم حمید رضا عزیز فکر کنم همین آهنگ باشه اگه نبود لینکشو بفرست تا گوش بدم و برات بزارم ولی احتمالا همینه

DM.....................GM................
هرشب وقتي تنها ميشم حس ميکنم پيش مني


DM.....................GM................
دوباره گريه م ميگيره انگار تو اغوش مني


DM.....................GM................
روم نميشه نگات کنم وقتي که اشک تو چشمامه


DM.....................GM................
با اينکه نيستي پيش من انگار دستات تو دستامه


GM.............CM...........G...DM
بارون ميباره و تو رو دوباره پيشم ميبينم


GM...................CM.............G..DM
اشک تو چشام حلقه ميشه دوباره تنها ميشينم


GM................CM...........G...DM
قول بده وقتي تنها ميشم بازم بياي کنار من


GM..............CM...........G...DM
شباي جمعه که مياد بياي سر مزار من


DM.....................GM................
دوباره باز ياد تو شد زمزمه نبودنم


DM.....................GM................
ببين که عاقبت چي شد قصه با تو بودنم


DM..................GM................
خاک سر مزار من نشوني از نبودنت


DM...................GM................
دستاي نامردم شهر چرا ازم ربودنت


GM.............CM...........G...DM
بارون ميباره و تو رو دوباره پيشم ميبينم


GM...................CM.............G..DM
اشک تو چشام حلقه ميشه دوباره تنها ميشينم


GM................CM...........G...DM
قول بده وقتي تنها ميشم بازم بياي کنار من


GM..............CM...........G...DM
شباي جمعه که مياد بياي سر مزار من


DM..................GM.................
به زير خاکم و هنوز نرفتي از خيال من

DM........................GM.................
غصه نخور ، سياه نپوش ، گريه نکن براي من


DM..............GM.................
ديگه فقط ارزومه بارون بباره رو تنم


DM....................GM.................
دوباره لحظه ها سپرد منو به باد رفتنم


GM.............CM...........G...DM
بارون ميباره و تو رو دوباره پيشم ميبينم


GM...................CM.............G..DM
اشک تو چشام حلقه ميشه دوباره تنها ميشينم


GM.............CM...........G...DM
ديگه فقط ارزومه بارون بباره رو تنم


GM.............CM...........G...DM
رو سنگ قبرم بنويس تنها ترين تنها منم


نوشته شده در تاريخ جمعه دوم اسفند 1387 توسط مجید
نت و تبلچر و   ملودی اول خوشکل عاشق برای گیتار پرو

گوش دهید خوشکل عاشق midi file

فایل   gp5ابی

 


نوشته شده در تاريخ جمعه دوم اسفند 1387 توسط مجید

name

نام

midi

گوش دهيد

gp5

دانلود كنيد

روزی روزگاری در مکزیک ملودی اول فیلم

جیپسی کینگز ملودی اول هبلمی

داریوش ملودی اول سال۲۰۰۰


نوشته شده در تاريخ جمعه دوم اسفند 1387 توسط مجید
 

به در خواست دوست عزیزم شرمنده pdf نیست!!!

منو ببخش

 

Cm       Bb6        G#                         Bb6          Cm

منو ببخش که ندیده میگرفتم   التماس اون نگاه نگرونو

Cm            Bb6                  G#             Bb6                  Cm

منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو    دست عشق دیگرونو

Cm            Bb6            Fm         Gm

لایق عشق بزرگ تو نبودم خورشید خانم

Cm           Bb6           G#              Bb6

غافل از معجزه ی تو شد وجودم    اسیر جادو

Bb6                                       Cm

منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم

G#

منو بخشیدی و من چشمامو بستم

Bb6           Cm              Bb6            Cm

منو ببخش......منو ببخش......منو ببخش.....منو ببخش

Cm            Fm             Bb             Fm

تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم

Cm            Fm              Bb             Fm

که نیاوردی به روم هر جا دلت رو میشکستم

Bb6             Cm               Gm                Cm

منو ببخش......منو ببخش......منو ببخش......منو ببخش


نوشته شده در تاريخ جمعه دوم اسفند 1387 توسط مجید
آهنگ آتش حبیب:

۴/۴

Gm........Ab.....Cm...Gm

اي دير بدست آمده بس زود برفتي

Gm.......Ab......Cm.....Gm

آتش زدي اندر من و چون دود برفتي

Ab..........Cm..........Bb
(چون آرزوي تنگدلان دير رسيدي

Ab...........Cm........Bb
چون دوستي سنگدلان زودرفتي)2*

 


Gm...................Cm....Gm
(زان پيش که در باغ وصال تو دل من

Gm......Ab..............Cm
از داغ فراق تو بر آسود برفتي)2*

Ab....Cm........Bb...Gm
ناگشته من از بند تو آزاد بجستي

Gm............Ab..Cm..Bb
(ناکرده مرا وصل توخشنودبرفتي)2*

Ab..........................Gm
(آهنگ به جان من دل سوخته کردي

Gm.......Ab.................Bb
چون در دل من عشق بيافزود برفتي)2*


Gm.......Ab......Cm...Gm
اي دير بدست آمده بس زود برفتي

Gm.......Ab.......Cm....Gm
آتش زدي اندر من و چون دود برفتي


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم اسفند 1387 توسط مجید
سلام نت اول هم اتاقی قسمت وکالش که سامان عزیز خواسته بود رو آماده کردم امیدوارم که خوشتون بیاد

save link as رو بزنيد         دانلود فايل گيتار پرو


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم اسفند 1387 توسط مجید
نت و تبلچر از عذاب رفتن تو از محسن یگانه

مشاهده فایل عکس


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم اسفند 1387 توسط مجید
آکورد قدیمی اما نمیشه از آلبوم پرواز سال ۷۹ بسیار زیبا

دانلود آکورد گیتار اما نمیشه از معین دانلود از سرور اصلی وب سایت دونوازان


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم اسفند 1387 توسط مجید
آکورد نارفیق ۲ ار علیرضا حمید رضا

مشاهده نسخه pdf


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم اسفند 1387 توسط مجید
این یه واقعیت که گیتار ساز مشکلیه و نوازندگی آن با صدائی دلپذیر برای خود یا اطرافیان، مستلزم سعی و کوشش فراوانه که همه اونائی که دست به این ساز زدن، در اوایل چه بسا سالها با مسئله گززدن، دست به گریبان بوده و چه بسا اونو به خاطر همین سختی رها کرده اند.

گززدن گیتار دلایل مختلفی دارد،یکی از اونا میتونه قدرت و استقامت دستهای شما باشه که در شروع همیشه مشکل ساز و نا امید کننده است.خوب، طبیعتاً انسان برای گیتار زدن به دنیا نیومده و نتیجتاً در شروع به این کار با مشکلات و مسائل آن بی شک روبرو خواهد شد و تنها میزان و درجه عشق شما به اونه که باعث میشه مشکلات را حس نکرده و با پشتکاری فراوان روز به روز در آن پیشرفت و صدای گیتار خود را جلا داده و به قول معروف بالاخره گز نزنید.
کما اینکه در گیتار کلاسیک که در سطح بالا، دست چپ بسیار وحشتناک و پیچیده ای دارد شاهد هستیم ، بانوان که منطقاً از لحاظ فیزیکی از آقایان ضعیفتر هستند، جزو بهترین نوازندگان این سبک در دنیا میباشند که بسیار قابل ستایش و تقدیر است!
پس کار نشد ندارد و با صبر و تلاش بی وقفه میتوانید این غیر طبیعی را رام و طبیعی کرده و احساس خود را تر و تمیز برای خود و دیگران بیان کنید.

دلیل دیگه اون میتونه خرابیه گیتارتون باشه.
مثلاً به علت تغییر درجه حرارت در طول سال و میزان رطوبت در هوا و حساسیت چوب استفاده شده در گیتارتان و همچنین با توجه به اینکه گیتاره با لای چهارصدوچهل کوک شده، فشار سنگینی بر روی دسته و خرک، و بواسطه خرک بر صفحه گیتار متحمل میشود،این امکان وجود دارد که دسته یا صفحه گیتارتان زبانم لال حرکت کرده و آنرا به جعبه انگور تبدیل کند.
در اینصورت ممکن است که گیتارتان گز بزند و مقصر شما نباشید ،در این حالت آن را سریعاً تعمیر کرده یا گیتاری نو برای خود بخرید که به صدای غلط آن عادت نکرده تا اگر اشکالی بود در شما باشد نه در گیتار!
لطفاً اگر گیتاری نو برای خود اختیار کردید جعبه انگور یاد شده را هر چه سریعتر در شومینه بسوزانید تا دیگر مگزوز نشود.

علت دیگه علت نیست، بلکه یک واقعیت عمدیست که بسیاری از افراد، حتی در اروپا هم از آن بی اطلاعند.
اگر به کاری علاقه مند هستید، ندانستن نکات آن کار عیب نیست، بلکه نپرسیدن و تحقیق نکردن و نظر دادن در مورد آن بدون اطلاع قبلی عیبه! عیبی که به هیچ کس جز خود شما ضرر نزده و مانع پیشرفتتان میشود!
اون علت، صدائیست که از گیتار فلامنکو خارج شده و به نظر بسیاری از افراد بی اطلاع گززدن نامیده شده است.
لازم به توضیح است که گیتار فلامنکو، گیتار کلاسیک نیست که در آن صدای هر نت میبایست مانند پیانو خالص و مبرا از هر خشی باشد و اصولاً مقایسه این دو ساز اشتباهی بزرگ و نا آگاهانه میباشد!
در گیتار فلامنکو بواسطه تکنیک مخصوص و منحصر دست راست به این سبک، ساخت آن طوری طراحی شده که فاصله شش سیم گیتار از روی خرک تا صفحه مابین پنج تا هشت میلیمتر، و در روی باره دوازده تا سیم اول دوونیم وتا سیم ششم سه ونیم میلیمتر میباشد که این نزدیکی عمدی به دسته گیتار و طبیعتاً باره ها، به هنگام ارتعاش سیمها باعث میشود که صدای نتها با یک زنگ آمیخته شده که جزو شخصیت مهم گیتار فلامنکو میباشد.
این نوای زنگ، که بسیار جذاب و گیراست، در روی همه باره ها بصورت یکسان و هماهنگ وجود دارد.

این زنگ، گزنیست!!!

این نیست که مثلاً آقایCONDE HERMANOS [برادران Conde] یکی از سازنده های گیتارفلامنکو وسط مادرید،
(شهر بهترین گیتاریست های دنیا که فقط با دیدن یه گیتار ارزشش و تو یه دقیقه برات محک میزنن)،
اندازه ها از دستش در رفته باشه و بخواد گیتار کج و کوله مگزوز شدش و به یکی بندازه و با التماس یه زنگ به رفیقش آقای PACO DE LUCIA بزنه و با اصرار اونو قانع به خرید یه جعبه انگور کنه. پاکو هم تو رو در واسی يا رو در بایسی گیر کنه و بگه باشه چون توئی میخرمش و تمام دیسکهامم با اون پر میکنم تا آبروی جفتمون تو کل دنیا بره.
نه جانم هیچ اشتباهی صورت نگرفته و اصلاً و ابداً نگران نباشید چرا که جفتشون خوب و بهتر از من و شما میدونن که جریان ساخت گیتار فلامنکو و طریقه نوازندگیش چیه !!!

در عین حالم نمیگم که باید خودباخته بود و هر کاری که پاکو میکنه رو تقلید کرد!
درست که گیتاری که پاکو استفاده میکنه عالیه، ولی شاید به ذائقه من یا شما خوش نیاد. شاید شما بهترین گیتار و نسبت به سطحی که در آن هستید در دستتون دارید و از آن بی خبر و بیخودی حسرت یه چیز خیالی رو دارید میخورید!
قدرت، توانائی ،تجربه و عضلات دستهای پاکو با من و شما یکی نیست ونخواهد بود و به همین دلیل، هنگام انتخاب یه گیتار باید به خود رجوع کرده و به نسبت سطح فعلی و سلیقه تان ساز خود را انتخاب کنید نه چون فلان مارک گیتار معروف و فلان گیتاریست اونو دستش گرفته و امضاشم کرده پس اون بهترین!
به جرات میتونم بگم، نه که نیست!
در یک کلام خود باخته نباشید. هر نکته رو خودتان هم یک بار تحلیل و بررسی کرده و از بت سازی و پیروی کور کورانه، حتی از یک شخص معروف، شدیداً پزهیزید کنید.

خوب یکم از اصل موضوع دور شدم و میخواستم بگم که:
عزیزان، دوستان، گیتار فلامنکو زنگ داره و بوضوح در خیلی از دیسکها شنیده میشه و اگه شما هم یه گیتار واقعیه فلامنکو دارید، دست نگهدارید،
دست نگهدارید...
بابا اشتباه کردم نندازش تو شومینه،
گیتارت مشکلی نداره..


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام بهمن 1387 توسط مجید
به در خواست دوست گیتاریستم مهدی براتون کلیپ من با تو خوشم از محسن چاووشی رو با گیتار زدم و خوندم

دانلود كليپ با ملودي

برای مراجعه به بانک کلیپ گیتار به لینک مقابل بروید                 کلیپ ها


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سی ام بهمن 1387 توسط مجید
(E) نمک رو زخم من نپاش

(A) تویی تنها دلخوشیم

(F#m)غیر مستقیم تیکه ننداز

(B) نگو مال هم نمی شیم

(E)از رو دلسوزی می خندی

(A)میگی همش تو فکرمی

(F#m)چرا زورکی واسه من

(B) از عاشقی دم می زنی؟

 

(E)حالا که می خوای بری نمی خواد بهم بگی

(A)عاشقمی یا منو خیلی دوسم داری

(F#m)واسه ی نبودنم خدا خدا نکن

(B)وقتی که رفتی از پیشم پشتتم نگاه نکن

برای مراجعه به بانک آمورد رضایا به لینک مقابل بروید                          رضایا


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1387 توسط مجید
به در خواست دوست گلم آقا سهیل آکورد ديونه از قفس پريد..از.محمد زارع رو گذاشتم برای دانلود....

دانلود آکورد pdf


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1387 توسط مجید
حتما دانلود کنید             دانلود


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1387 توسط مجید
خیلی از شماها فیلم علی سنتوری رو دیدن و گل ترانه های این فیلم بدون شک "من با تو خوشم" هست  که خیلی هم ل کرد البته ترانه دیگه فیلم هم از جذابت خاصی برخوردار هست ولی خوب برای امشب براتون اینو اماده کردم ترانه تو گام می مینور میتونین بزنین ریتم 6/8 ریتمیک 5 ضربی امیدوارم که مرود رضایتتون واقع بشه

دانلود pdf


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1387 توسط مجید
براتون 4 تا نت گیتار پرو آماده کردم برای روز ولنتاین امیدوارم که برای عشقتون بتونین بزنین و دنیا به کامتون باشه 

دانلود نت ها فایل گیتار پرو


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و پنجم بهمن 1387 توسط مجید

برای یادگیری کامل ریتم های گیتار به لینک مقابل بروید            آموزش ریتم گیتار
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و پنجم بهمن 1387 توسط مجید
آکورد گیتار فوق العاده زیبای ساعت شوم از داریوش از جدیدترین آلبومش به نام معجزه خاموش

دانلود آکورد


نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و پنجم بهمن 1387 توسط مجید
آکورد گیتار دل شکسته رو براتون میزارم واقعا آکورد خوشگلیه ولی خوانندش رو نمیدونم کیه

دانلود آکورد

اگه کسی میدونه مال کیه حتما بگه...مرسی


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 توسط مجید

doostan age darkhasti az guitar darin to nazarat begid off nazarid


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 توسط مجید
سلام باحال به شما دوستان گيتاريست

از مشهد اومدم همتونم دعا كردم ۴ تا پست زير سوغاتي من به شماست

اين وبلاگ به سايت تبديل شده از اين به بعد ۲ تا آدرس داره:

www.navidguitar.blogfa.com

www.guitarpro.ir


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 توسط مجید
"آکورد خود فریبی چاوشی از آلبوم  متاسفم برات"

مشاهده آکورد

براي مشاهده بانك آكورد چاووشي به لينك مقابل برويد        محسن چاووشي       


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 توسط مجید
آکورد قدیمی و زیبا نسترن با تو دل من از فرشید امین

{Am}نسترن با تو دل{Dm} من{G} توی گلخونه{C} یاره

{Am}وقتی نیستی تک{Dm} وتنها{G} لحظه ها رو{C} می شماره

{Am}نسترن وقتی{Dm} میخندی{G} یه ذروغی تو{C} چشاته

{Am}نمیگی اما{Dm} میبینم{G} دل دیگری{C} باهاته

{Am}نسترن ای عشق من حرفی بزن

{Dm}بگو تورو به {G}خدا تودلت مال کیه

{G}توحواست جای دیگه ست

تو خودت{Dm} نمی دونی به{Am} خدا

({F}نمی دونی به{Am} خدا)(2)

{Am}چیزی بگو{F} حرفی بزن {G}اگه نگی میره{Am} دلم

{Am}گلخونه قلب{F} کی بود که{G} عشقت وگرفت{Am} ازم

"


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 توسط مجید
آکورد فوق العاده زیبای نمیخوام از آلبوم جدید رضا صادقی برای دانلود به ادامه متن برین


مشاهده آکورد


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 توسط مجید
آکورد بسیار خوشگلیه پیشنهاد میکنم حتما دانلودش کنین

آکورد گیتار مگه فرشته هم بده از البوم جدید ابی با همراهی کامران و هومن
برای دانلود آکورد گیتار روی لینک زیر کلیک کنین

دانلود pdf


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387 توسط مجید
آکورد رگبار را گذاشتم براتون بصورت PDF

دانلود آکورد


نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1387 توسط مجید
سلام گرم به شما دوستان گیتاریست

برای ۷ روز دارم میرم مشهد جای شما رو هم خالی میکنم

خلاصه اگه از ما بدی دیدید حلال کنید تا ۱ هفته پست نمیزارم این سایت حدودآ ۴۰۰ تا مطلب و پست داره میتونید استفاده کنید

نکته : دوستانی که میخوان دعاشون کنم تو نظرات بگن

تا هفته ی دیگه یا علی

 


نوشته شده در تاريخ جمعه هجدهم بهمن 1387 توسط مجید

   براتون لینک دانلود رو گذاشتم    دانلود


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
دوستان براتون ۷ تا زنگ موبایل گیتار فوق العاده آماده کردم!!!

دانلود فایل زیپ

 

برای مشاهده زنگ های بیشتر به لینک مقابل بروید     زنگ موبایل گیتار            


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
آهنگ : قسمت
اثر : حمید عسکری
ريتم : 2.4


[Am]قسمت نميشه انگار دست تو رو بـ[E]ـگيرم

 براي آخـ[Dm]ـرين بار براي تو بميرم[Am]

[Am]گريه نكن كه اشكات براي من يه[E]درده

 تحمل غـ[Dm]ـم تو منو ديوونه كرده[Am]

[Am]هيچكي مثل من تو رو دوست نداره اينو از تو چشام مي توني[E] بخوني

[Am]تو بودي جونم و عمروم و كسي كه مي خواستم و

قسم راستم و كي بخواي [E]بدوني

[Am]واسه ي عشق تو [Am][E]همه چيز دادم و[Am]

[E]به جز غرورم [Am][E]كه اونم رفته به بــ[E]ـاد

[Am]بود و نبودم [Am][E]و همه وجودم[Am]

[E] و واسه تو دادم و [Am][E]تو مي گي منو نمي خوا[E]ي

[Am]هيچكي مثل من تو رو دوست نداره اينو از تو چشام مي توني[E] بخوني

[Am]تو بودي جونم و عمروم و كسي كه مي خواستم و

 قسم راستم و كي بخواي [E]بدوني


راهنماي ريتم 2.4
 ضرب اول روی سیم اول باس از بالا به پایین با زمان سياه[p]
ضرب دوم روی سیم های زیر از بالا به پايين به با زمان سياه
ضرب سوم روی سیم های زیر از بالا به پايين به صورت آپوكادو با زمان سياه
ضرب دوم روی سیم های زیر از بالا به پايين به با زمان سياه
 

دانلود تبلچر و نحوه ریتم

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
نت و تبلچر تو مي دوني - پسران آفتاب

دانلود نت


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
نت و تبلچر بگو منو كم داري - كامران و هومن

دانلود نت


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
ملودی نت و تبلچر و آموزش ریتم ترانه بنویس از سر خط از محسن یگانه

دانلود نت


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387 توسط مجید

ملودی نت و تبلچر و آموزش ریتم آهنگ وایسا دنیا از رضا صادقی

دانلود نت


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
نت و تبلچر و راهنمای ریتم آهنگ میون آتیش بازی چشمای تو از شامهر را گذاشتم کیف کنید

دانلود نت


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
132 آكورد
نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
ريتم 4/3 يا والس كه از آسانترين ريتمهاي موجود ميباشد كه آنرا به دو صورت به شما نشان دادم البته خود شما بعد از اينكه در ريتم قوي شديد ميتوانيد گونه هاي ديگر را بسازيد. نوع اول به اينصورت ميباشد

بطور مثال شما ميخواهيد اين ريتم را بروي آكورد لا ماژور امتحان كنيد. در اين نوع ابتدا بوسيله انگشت شست يك ضربه به سيم باس(سيم5) گيتار زده ميشود و سپس دو بار بطور متوالي سه سيم فوق را كه در تصوير ميبينيد را بطور همزمان به صدا در مياوريم. همان طور كه در تصوير ميبينيد ضربه اول توسط شست به سمت پايين و دو ضربه ديگر به سمت بالا ميباشد ونكته مهم در اينست كه فاصله زماني تمام اين 3 ضرب با هم برابر است .بنابراين حالت كلي اين نوع ريتم به اين صورت است كه اول يك سيم باس سپس دوبار بطور متوالي و بطور همزمان 3 سيم پايين گيتار را به صدا در ميآوريم . پس در حالي كه آكورد لا ماژور را گرفته ايم اين ريتم را اجرا ميكنيم

دانلود لینک صوتی

 

 

نوع دوم كه نسبتا اسانتر ميباشد به اينگونه است كه 3 ضربه بطور منوالي به سمت پايين وارد ميشود كه ضربه اول ضربه اي است كه به سيم باس وارد ميشود و دو ضربه بعدي به سيمهاي تريبل وارد ميشود.نكته اي كه در اينجا وجود دارد اينست كه در ضربه اول كه ضربه به سيم باس است ؛ ميتوان ضربه را فقط بروي سيم 5 و6 و يا اينكه بروي سيم 4 و5 و6 باشد كه رعايت كردن آن زياد مهم نيست ونكته مهم در اينست كه فاصله زماني تمام اين 3 ضرب با هم برابر است 

دانلود لینک صوتی(2)


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
آموزش ريتم  ۴/۲http://songer.persiangig.com/Rhythm/2-4/2-4.gif

      ريتم 4/2  راك كه از آسانترين ريتمهاي موجود ميباشد كه آنرا به صورت خيلي ابتدايي به شما نشان دادم البته خود شما بعد از اينكه در ريتم قوي شديد ميتوانيد گونه هاي ديگر را بسازيد. بطور مثال شما ميخواهيد اين ريتم را بروي آكورد لا ماژور امتحان كنيد. حالت كلي را در تصوير ميبينيد. در اين ريتم ابتدا يك ضربه رو به پايين سپس ضربه رو به بالا و بعد از آن ضربه رو به پايين همرا با خفه كردن صدا وسر انجام ضربه رو به بالا  .توجه داشته باشيد كه فاصله تمام ضربها بايد با هم برابر باشد در اينجا 4 ضربه داريم كه بين 4 ضرب با هم برابر است براي ياد گيري ابتدا از سرعت كم و سپس سرعت خود را بالا ببريد

دانلود لینک صوتی


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید

آموزش ريتم 4/4

ريتم 4/4 كه از مهمترين ريتمهاي گيتار ميباشد كه انواع مختلفي را ميتوان براي آن در نظر گرفت . در مورد اين نوع ريتم ميتوان گفت كه از تنوع بيشتري برخوردار است يعني ميتوان رقص دستهاي مختلفي را براي آن در نظر گرفت.من در اين مبحث سعي ميكنم آنواع مختلف را به شما آموزش بدم

نوع 1 ريتم 4/4: كه حالت كلي انرا در تصوير ميبينيد. همانطوري كه در تصوير مشاهده ميكنيد اولين ضربه كه با نقطه سياه مشخص شده ضربه رو به پايين بروي سيم باس گيتار ميباشد وبعد از آن ضربه رو به پايين بروي سيم تريبل گيتار ميباشد وبعد از آن 2 ضربه رو به بالا بروي سيم تريبل گيتار زده ميشود سپس ضربه رو به پايين بروي سيم تريبل و در انتها ضربه رو به بالا بروي سيم تريبل گيتار زده ميشود. در فايل صوتي من ابتدا براي شما دو ميزان اين ريتم رو به صورت خيلي ارام اجرا كردم سپس سرعت آنرا زياد كردم

 

[فايل صوتي براي دانلود]

براي ريتم 4/4 ميتوان بطور مثال به آهنگ بارونه از گروه آريان اشاره كرد

 

نوع 2 ريتم 4/4 : كه به مراتب مشكلتر از نوع اول آن است اما ميتوانيد با گوش كردن مداوم به اين فايل صوتي آنرا براحتي در آوريد.در اين ريتم ابتدا يك ضربه رو به پايين به سيمهاي باس گيتار كه با نقطه سياه مشخص شده وبعد از  آن ضربه رو به بالا بروي سيمهاي تريبل گيتار زده ميشود سپس ضربه رو به پايين بروي سيمهاي تريبل را خواهيم داشت و بعد از آن ضربه رو به بالا بروي سيمهاي تريبل گيتار را خواهيم داشت كه همراه با اين ضربه صداي سيمها را خفه ميكنيم و با يك ستاره علامت گزادي شده(اين ضربه توسط انگشت شست انجام ميشود و به محض اينكه شست ضربه رو به بالا را ميزند با كف دست صداي سيم را نيز خفه ميكنيم) .سپس ضربه رو به بالا را بروي سيمهاي تريبل گيتار خواهيم داشت بعد از آن ضربه رو به پايين بروي سيمهاي تريبل و در انتها ضربه رو به بالا را بروي سيمهاي تريبل خواهيم داشت. به اين نكته توجه داشته باشيد كه تمام ضربات به غير از ضربه چهارم كه با انگشت شصت زده ميشود بقيه با انگشت اشاره زده ميشود

 

[فايل صوتي براي دانلود]

براي اين نوع ريتم 4/4 ميتوان بطور مثال به اكثر آهنگهاي 4/4 از جمله آهنگ سفر از فرامرز اصلاني اشاره كرد 

 

نوع 3 ريتم 4/4 : كه پر استفاده ترين نوع ميباشد كه از نظر ضربات كاملا مانند نوع دوم هست با اين تفاوت كه خفه كردن صدا در اين ريتم بروي ضربه يكي مانده به آخر صورت ميگيرد كه در فايل صوتي ابتدا آن را آرام و سپس سريع اجرا كرد

در اين ريتم ابتدا يك ضربه رو به پايين به سيمهاي باس گيتار كه با نقطه سياه مشخص شده وبعد از  آن ضربه رو به بالا بروي سيمهاي تريبل گيتار زده ميشود سپس ضربه رو به پايين بروي سيمهاي تريبل را خواهيم داشت و بعد از آن ضربه رو به بالا بروي سيمهاي تريبل گيتار را خواهيم داشت (اين ضربه توسط انگشت شست انجام ميشود ) .سپس ضربه رو به بالا را بروي سيمهاي تريبل گيتار خواهيم داشت بعد از آن ضربه رو به پايين بروي سيمهاي تريبل كه همزمان با اجرا كردن اين ضربه صدا را نيز توسط كف دست خفه ميكنيم و در انتها ضربه رو به بالا را بروي سيمهاي تريبل خواهيم داشت. به اين نكته توجه داشته باشيد كه تمام ضربات به غير از ضربه چهارم كه با انگشت شصت زده ميشود بقيه با انگشت اشاره زده ميشود

 

[فايل صوتي براي دانلود]

براي اين نوع ريتم 4/4 ميتوان بطور مثال به اكثر آهنگهاي 4/4 از جمله آهنگ عاشقم من از بابك اميني اشاره كرد 

   نوع 4 ريتم 4/4: در اين ريتم تنها نكته اي كه وجود داره اينست كه فاصله بين تمام ضربات مساوي است. در ضمن اين ريتم يك ريتم بسيار ظريف است بنابراين چنانچه با مضراب زده بشه از نظر شنوايي زيباتر ميباشد.همانطور كه در شكل ديده ميشه اين ريتم از 8 ضرب تشكيل شده و راحترين كار اينست كه كل ريتم با انگشت اشاره نواخته شود. همانطور كه در شكل ميبينيد ضربه اول ما يك ضربه رو به پايين است و ضربه دوم رو به بالا, ضربه سوم رو به پايين است و ضربه 4 رو به بالا, ضربه 5 ما رو به پايين است و همراه با آن صداي گيتار رو با كف دست خفه ميكنيم , ضربه 6 رو به بالا,ضربه 7 رو به پايين و ضربه8 رو به بالا است. شما ميتوانيد محدوده ضربات سيم را محدود كنيد به 4 سيم اول يا ميتوانيد اولين ضربه اين ريتم رو روي 3 سيم باس زده و بقيه را محدود كنيد به 4 سيم اول اين بستگي به شما داره.

 

[فايل صوتي براي دانلود]

نمونه اين ريتم در آهنگ گل آفتابگردون از آريان ديده ميشه


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
همونطور که می دونین حفظ کردن نت ها روی دسته ی گیتار خیلی مهمّه . . . بیشتر استادها کلّی از وقت شاگردهاشون رو برای حفظ کردن نت ها تلف می کنن و تازه بعد ار یه مدّتی هم هنرجو ها نمام چیزهایی رو که حفظ کرده بودن فراموش می کنن امّا من می خوام فرمولی بهتون اَموزش بدم که بتونین خیلی راحت و در عرض کمترین زمان تمام نت های روی دسته ی گیتار رو حفظ کنین طوریکه حتّی وقتی گیتار دستتون نیست، هر کسی نت هر فرت از هر سیمی رو که ازتون پرسید خیلی راحت و سریع جواب بدین.

برای شروع کار شما فقط باید نت های روی سیم 1 رو یه خوبی حفظ کنین یعنی هر کسی از شما 1 فرت از سیم 1 رو پرسید سریع نتش رو بگین.

 

 

 

از اونجایی که نت های سیم 1 و 6 یکی هستن پس حالا شما نت های سیم 6 رو هم حفظ هستین؛ حالا می ریم سراغ سیم های دیگه . . .

 دسته گيتار

» سیم 2 :

نت هر فرت از سیم دو دقیقآ با نت منهای 5 یا بعلاوه ی 7 از سیم اوّل یا شش برابره (یعنی نت هر فرت از سیم دو با نت 5 فرت قبل یا 7 فرت بعد از اون، روی سیم اوّل یا شش برابره). خوب به عکس دقّت کنین تا متوجّه منظورم بشین.

 

 

 

هر کدوم از بقیّه ی سیم ها هم مثل سیم دو فرمول مخصوصی دارن که براتون می نویسم.

 

» سیم 3 :

نت هر فرت از سیم سه دقیقآ با نت فرت منهای 9 یا بعلاوی 3 سیم اوّل یا شش برابره.

 

 

 

» سیم 4 :

نت هر فرت از سیم چهار دقیقآ با نت فرت منهای 2 یا بعلاوه ی 10 از سیم اوّل یا شش برابره.

 

 

 

» سیم 5 :

نت هر فرت از سیم پنج هم با نت فرت منهای 7 یا بعلاوه ی 5 از سیم اوّل یا شش برابره.

 

 

 

» همونطور که دیدین روش خیلی ساده و راحتیه . .


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
نت کارتون معروف Pat & Mat رو هم برای تک نوازی گیتار براتون آماده کردم. سبک این نت Jazz و سطحش هم بالا نیست و راحت می تونین اجراش کنین.

دانلود نت


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
اینم از نت آهنگ معروف Barcelona Nights برای تکنوازی با گیتار که تعداد درخواست هاش خیلی زیاد شده بود. امیدوارم خوشتون بیاد.

دانلود نت


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
نت و تبلچر گیتار موسیقی فیلم God Father رو هم براتون میذارم. این نت برای دونوازی گیتار تنظیم شده و خیلی زیباست . . . توصیه می کنم حتمآ دانلودش کنین.


دانلود نت godfather


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
حالت ساز:

توصیه می کنم برای شروع کار سعی کنین بیشتر روی حالت نشسته کار کنین. روی یک صندلی که ارتفاع معمولی داره بشینین، پای راستتون رو کمی بلند کنین (یا اینکه چیزی با ارتفاع حدود 10 سانتی متر زیر پای راستتون بذارین)، گیتار رو خیلی راحت روی پای راستتون بذازین و اَروم به بدنتون تکیه بدین. دقّت کنین که ساز باید کمی به طرف بدنتون مایل باشه و بازو و اَرنج دست راست کاملآ روی بدنه ی گیتار قرار بگیرن. این روش باعث بالانس کامل ساز میشه و دست چپ میتونه راحت روی دسته ی گیتار بالا و پایین بره.

 حالت دست چپ:

انگشت شست دست چپ باید کاملآ پشت دسته قرار بگیره بطوریکه اگه کسی از جلو دسته ی ساز رو نگاه کنه نباید بتونه انگشت شست دست چپ شما رو ببینه ضمنآ نباید شست خودتون رو زیاد به دسته ی ساز فشار بدین چون باعث خستگی مچ دست چپ میشه.

انگشت های دیگه ی دست چپ باید به صورت چکّشی روی دسته بشینن طوریکه فقط نوک انگشت با سیم ها تماس پیدا کنه، در غیر اینصورت صدا های تولید شده تمیز و شفاف نیستند.

 حالت دست راست:

مضراب رو باید در دست راستتون بگیرین (با انگشت شست و اشاره) بطوریکه نوک کوچک مضراب به طرف خارج باشه، انگشت های دیگه باید به هم چسبیده و زیز انگشت اشاره قرار بگیرن.

مچ دست راستتون باید کاملآ راحت و بدون گرفتگی باشه و همچنین محلّ برخورد مضراب با سیم ها باید 3 اینچ از پل گیتار فاصله داشته باشه.

دقّت کنین که ساعد راستتون رو با اَرامش و راحت روی بدنه ی ساز بذارین و هیچ فشاری رو وارد نکنین که باعث خستگی مفرط میشه.

روش مضراب زدن:

مضراب نباید نسبت به سیم ها حالت عمودی داشته باشه چون صدای تیز و نامتعارف میده امّا اگه مضرابتون رو نسبت به سیم ها مایل بگیرین صدای تولید شده صاف و شفاف میشه و تعویض سیم ها هم به راحتی انجام می گیره.

بطور کلّی مضراب زدن دو نوع متفاوت داره، مضراب رو به پایین بیشترین کاربرد رو داره و همچنین برای تعویض سیم ها استفاده میشه امّا مضراب رو به بالا زمانی استفاده میشه که نیاز به حرکت های سرعتی و نواختن چندین نت پی در پی احساس بشه.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
AM.....DM..............AM......F.......DM....................E.....

خوابم یا بیدلرم    توبا منی با من   همراه وهمسایه   نزدیکتر از پیرهن

.AM....DM....G.........C.......F.........DM....G..F...G...AM..

باورکنم یانه      حرم نفسها تو      ایثارتن سوزه     نجیب دستهاتو

.AM.....DM......................AM...........F..........DM...................E.....

خوابم یا بیدارم   لمس تنت خواب نیست   این روشنی ازتوست   بگوازآفتاب نیست

.AM...DM.....G...........C.........F..........DM.....G..F..G....AM..

بگوکه بیدارم     بگوکه دریانیست     بگوکه بعدازاین   جدایی بامانیست

.AM...G.......AM........G...AM..............G.....AM.......DM......AM.

اگه این فقط یه خوابه  بذارتاابد بخوابم  بذارآفتاب شم وتوخواب  ازتوچشم توبتابم

............DM..........................AM....................DM.....G...F.....G..AM.

بذاراون پرنده باشم  که با تن زخمی اسیره عاشق مرگه که شاید   توی دست تو بمیره

.AM.....DM..................AM......F......DM................E...

خوابم یا بیدارم   ای اومده ازخواب   آغوش توواکن   قلب منودریاب

.AM....DM......G..........C........F.......DM.....G..F....G....AM.

برای خواب من  ای بهترین تعبیر     بامن مداراکن    ای عشق دامن گیر

AM......DM..............AM..........F..........DM..........E..

من بی تواندوه    سردزمستونم         پرنده ای زخمی  اسیربارونم

AM.......DM......G..........C............F.............DM...G.F......G.....AM.

ای مثل من عاشق  همپای من محجوب      بمون بمون با من   ای بهترین ای خوب

                       


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
آکورد زود رفتی گلم از عبدالملکی

این چند آکورد از عبدالمالکی تقدیم شما دوستان مخصوصا آقا حسین که نمیدونم هنوز سر میزنه یا نه!

AM..C...EM.......................AM..EM..C...

(تویادگارمن  بودی           افسوس که نیستی تو پیشم

AM..C........EM..............AM.. EM.C...EM.

اینو   بههت گفته بودم      نباشی دیوونه      میشم)رومبا7

.EM......C...............AM.. C.........EM..

(زود رفتی گلم             رفتی داغت موندرودلم

.EM.......C............AM....C..........EM.

حیف بودی گلم           رفتی دردااموبه کی بگم)2بار.رومبا8

.AM.C...EM........................AM...EM.C...

(تویادگارمن بودی            افسوس که نیستی تو پیشم

.AM.C........EM..............AM.EM.C...EM..

اینو   بههت گفته بودم      نباشی دیوونه    میشم)رومبا7

.EM......C..............AM..C...........EM.

(زود رفتی گلم             رفتی داغت موندرودلم

.EM.....C.............AM...C..........EM...

حیف بودی گلم           رفتی دردااموبه کی بگم)2بار.رومبا8

    

   بجای AmازDیاD7هم میشه استفاده کرد..

بجای رومبا7 بااریتم4/4راک هم میشه زد.

بجای رومبا 8 از 4/2ساده هم میشه استفاده کرد.

میتونین EMکه قرمز رنگه رو بکارنبرین.

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
یه آکورد دیگه از عبدالمالکی!!!

G........EM..C.......AM7..
آروم آروم دارم از يادت ميرم

BM.....C....AM..
عشق من کاري کن

.EM..........C....
دارم از دست ميرم

C.......................AM..C...EM..
من هنوز حاااضرم... واسه تو بميرم

EM......... C.......EM...
اخه به عشقت...اسیییيرم

.G............EM......C...EM
کاش ميشد يه دفعه فقط يه دفعه
.BM.C......AM..
بگي    دوستم داري
EM.......... C...
ازت چي کم ميشه
C..................AM...C..EM..
سر تو رو شونم حس کنم يه دفعه.
.C.........EM...
يه دفعه.... يه دفعه..

بجای G ازBmهم میتونین استفاده کنین.ریتم 4/2ساده ازBmقرمزرنگ میتونین استفاده نکینین.

آکورد AM7در این آهنگ به این صورت بگیرید:

انگشت شماره1روباره1سیم2وانگشت شماره2روباره

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
آکورد زیبای مسافرم...

CM#................A6..A.....FM.
(پشت سرم گريه نکن مسافرم   مسافرم

 

.(BM)..............A6...A.......FM
اشکاتو هي هدر نده بايد برم   بايد برم

 

.CM#..............A6..A..FM...
جلوي راهمو نگير نذار منم گريه کنم

 

.(BM).................A6...A..FM...
صلاحمون اينه عزيز بايد برم  سفر کنم

 

.CM#................A6..A...FM....
طاقت اشکاتو ندارم تورو خدا نذار ببارم

 

.((BM.....................A6...A......FM.....
خدا نخواست قسمت اينه که من تو رو تنها  بذارم)رومبا7


.A6.............FM...A6........ .FM...
تو رو خدا گريه نکن  اينقدر نگو نرو نروو

 

.FM.......BM...A6..........FM......
بغضم داره ميترکه اينقدر نگو نرو نروو

 

.A6...............FM..A6....FM.....
اينجوري بي تابي نکن الهي قربونت برم

.FM..........BM.A6.......FM.....
خدا نگهدارت باشه  بااايد برم بااايد برررم


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
BM.....................EM
(غصه نخور اي دل بي کسم

BM.................EM
گريه نکن گلم همه کسم

BM............EM
رسم دنيا بي وفاييه

EM..C.....BM
دلکم  دلکم   دلکم )4/4راک

BM......EM........
(دل من بغضتو بشکن

...........BM......
غريبگي نکن با من

..........EM.......BM.
ببار مثله ابر بهار دل من

BM.....EM...........
اوني که تو رو شکسته

........BM.....
خدا جوابشو ميده

.........EM.......BM.
ببار مثله ابر بهار دلکم )2/4ساده


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
آکورد گیتار فوق العاده زیبای رویا از مهدی مقدم باب گیتاریست های باحال و حرفه ای مثل شما

دانلود آکورد pdf


نوشته شده در تاريخ سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 توسط مجید
آکورد آهنگ شطرنج از آلبوم جدید داریوش به نام معجزه خاموش.... با گیتار بدک نمیسشه اما وایه ساز های دیگه مثل پیانو و ارگ خوب در میاد

دانلود آکورد pdf


نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم بهمن 1387 توسط مجید

بلوز , Bluse
1
On My Word Of Honor
 
On My Word Of Honor Mp3
 
2
Layla
 
Layla Mp3
 

کلاسیک , Classic
1
Recuerdos de la Alhambra
Francisco Tarrega
 
Recuerdos de la Alhambra
 
2
Aria
Jan Antonin Losy
 
Aria
 
3
Definitivo
Jose Fernandez Richoly
 
Definitivo
 
4
Etude No.1 (Harp-Etude)
Heitor Villa-Lobos
 
Etude No.1 (Harp-Etude)
 
5
Gigue
Silvius Leopold Weiss
 
Gigue
 
6
Greensleeves
Jose Fernandez Richoly
 
Greensleeves
 
7
Misionera
Fernando Bustamente
 
Misionera
 
8
Prelude D major (Duo)
Johann Sebastian Bach
 
Prelude D major (Duo)
 
9
Prelude for Resi
Kurt SchneeweiB
 
Prelude for Resi
 
10
Romance (Jeux interdits)
Anonymous
 
Romance (Jeux interdits)
 
11
Romanza
Bartholome Calatayud
 
Romanza
 
12
Romanza Andantino (Quartet)
Fernando Sor
 
Romanza Andantino (Quartet)
 
13
Una Limosna por el Amor de Dios
Agustin Barrios
 
Una Limosna por el Amor de Dios
 
14
Asturias , Leyenda
Issac Albeniz
 
Suite Espanola No.5 (Asturias,Leyenda) Mp3
 
15
Tango en Sky
Roland Dyens
 
Tango en Sky  Mp3
 

فلامنکو , Flamenco
1
Rio de la Miel (Luzia)
 
Rio de la Miel (Luzia) Mp3
 
2
Starry Night
 
Starry Night Mp3
 
3
Y Todo A Media Luz
 
Y Todo A Media Luz Mp3
 
4
Andalusian Nights
Govi
 
Andalusian Nights Mp3
 
5
Rumba Tumba
Govi
 
Rumba Tumba Mp3
 
6
Flamenco Mystico (fantasia)
Gino D'Auri
 
Flamenco Mystico Mp3
 

پاپ و راک , Pop & Rock
1
Brothers in Arms
Dire Straits
 
Brothers in Arms Mp3
 
2
I Love You Too Much
Carlos Santana
 
I Love You Too Much Mp3
 
3
Isla Del Sol
 
Isla Del Sol Mp3
 
4
IAcross The Water
Eko
 
Across The Water Mp3
 
3
Follow Me
 
Follow Me Mp3
 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم بهمن 1387 توسط مجید

لینک دانلود

 

G#       Fm7       Bmb                          G#               F#   D#m7   Bmb

دوست دارم لبالب؟                                             می سوزه عشقم از درد  

#Bmb      G#                            F#    G#    F#                     G

 پر می شم از اسم تو                                        هر ثانیه هر شب

G#       Fm7       Bmb                    G#               F#   D#m7   Bmb

دوست دارم تا فردا                                              دوست دارم تا دریا      

 #Bmb      G#                                         F#    G#    F#             G

شاید ببینمت باز                                                تو وقت خوابو رویا

Bmb                 G#                                    Bmb                    D#m         Bmb

ساعتی از شقایق  دقیقه های عاشق              دوست دارم تو بارون   تمام این دقایق

Bmb     G#             F#       G#                          Bmb                         D#m        Bmb

سبد سبد ستاره   رو دوش شب سواره             اگه فردا نباشه          دوست دارم دوباره

دوست دارم لبالب .....

منبع :mpmsoft.blogfa.com


نوشته شده در تاريخ یکشنبه سیزدهم بهمن 1387 توسط مجید
سلام دوستان به در خواست خیلی ها کتاب هایی را برای کسانی که دوست دارند کلاسیک و فلامینگو کار کنند گذاشتم

 

Flamenco Guitar

Luici Marraccini

 

Torrente

Oscar Herrero

 

Flamenco Guitar Basic Techniques

Juan Serrano

 

Flamenco Consert Selections

Juan Serrano

 

 

Flamenco Guitar Solos

Luigi Marraccini

 

  King Of The Flamenco Guitar

Juan Serrano

 

 

Victor Monge"Serranito" In Concert

Victor Monge

(Serranito)

 

Play Solo Flamenco Guitar with Juan Martin

Juan Martin

 

Guitarra Flamenca Paso a Paso

Oscar Herrero

 

Hechizo Libro de partituras

Oscar Herrero
 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه سیزدهم بهمن 1387 توسط مجید
دونوازی بسیار زیبای گیتار فلامنکو به نام Caballo Negro

دانلود دونوازی گیتار نت نویسی شده با گیتار پرو


نوشته شده در تاريخ یکشنبه سیزدهم بهمن 1387 توسط مجید

خوب اینم آکورد درخواستی دوست گلم آرزو خانوم  که  آکورد گیتار خواسته بود ترانه پارک ممنوع از حمید رضا و علیرضا بعدیش رو هم پیدا کنم برات میزارم آکورد گیتار به نام من به کام تو فعلا اینم به هزار بدبختی پیداش کردم در اسرع وقت پیداش میکنم و برات میزارمش عزیزم خوب بریم آکورد گیتار پارک ممنوع !!!!


دانلود آکورد


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
بک لینک فا